• 9a.jpg
 • 9b.jpg
 • 9d.jpg
 • 9e.jpg
 • 11c.jpg

Otolaryngologia

Otolaryngolog zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń i dolegliwości ze strony uszu, nosa, zatok, krtani, jamy ustnej i gardła:

 otolaryng

1. Choroby uszu:

 • ubytek słuchu
 • infekcje uszu
 • zaburzenia równowagi
 • szumy uszne
 • zaburzenia w obrębie nerwów czaszkowych
 • wrodzone zaburzenia ucha wewnętrznego i zewnętrznego

 

 2. Jama nosowa i zatoki:

 • infekcje
 • alergie
 • zaburzenia węchu
 • polipy
 • zwężenia w obrębie jamy nosowej związane ze skrzywieniem przegrody
 • krwawienia

 

3. Gardło i krtań:

 • infekcje
 • zmiana głosu
 • zaburzenia połykania 
 • alergia
 • nowotwory
 • choroba refluksowa

 

4. Inne:

 • kwalifikacja do zabiegów z zakresu chrirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej twarzy i małżowin usznych
 • diagnostyka i kwalifikacja do leczenia zaburzeń snu